Yirik ARMlar

TA'LIM SAYTLAR

ADABIYOTLAR

TO`PLAM

BITIRUV MALAKAVIY ISHI

 1. O`zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari va bunda banklarning o`rni
 2. Umum ta`lim maktablari 7-sinfida jahon musiqa madaniyati mavzusini o`rgatish uslublari
 3. Boshlang`ich sinf o`qish darslarini tashkil qilish va o`tkazish metodikasi (1-sinf misolida)
 4. Respublikamiz yer yuzasining uch o`lchamli modelini yaratish masalalari
 5. Umum ta`lim maktablari 7-sinfida Xoji Abdulaziz Abdurasulovning hayoti va ijodi bilan tanishtirish uslublari
 6. Yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish va ularda innovatsion tafakkurni shakllantirish
 7. Xill tenglamasi uchun chegaraviy masalalar
 8. Maxalliy xom-ashyolar asosida o`simlik yog`larini oqlovchi adsorbentlar olishning laborotoriya texnologik reglamentini yaratish
 9. Volterra zanjirini teskari masala usulida yechish
 10. TARJIMADA METONIMIYA (ingliz va o`zbek tillari misolida)
 11. Q`oshko`pir tumani uchun 10000 kishilik tinnis maydoni
 12. Sanoat jixozlarini korroziyadan himoyalovchi qoplamalar olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratish
 13. Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini barkamol qilib tarbiyalash - bolalarni maktabga tayyorlashning sharti sifatida
 14. TURISTIK INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISHNING TURISTLAR OQIMIGA TA`SIRI (XIVA SHAXRI MISOLIDA)
 15. Boshlang`ich sinf ona tili darslarini ilg`or pedagogik tehnogiyalar asosida tashkil qilish
 16. O`zbekistonda demografik rivojlanishning hozirgi davrdagi tendentsiyalari
 17. Yangiariq kvarts qumi asosida shisha bloklar ishlab chiqarish tsexini loyixalash
 18. Savod o`rgatish davri darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish
 19. XIZMAT KO`RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA SUG`URTA XIZMATLARINING TUTGAN O`RNI
 20. Yosh basketbolchilarni jismoniy sifatlarini rivojlantirish
 21. "2-sinf "O`qish kitobi" darsligidagi "Otalar so`zi-aqlning ko`zi" bo`limi materiallarini o`rganish yo`llari"
 22. Kasb-hunar kollejlarida "Qishloq xo`jaligni mexanizasiyalashtirish" fanini o`qitishda zamonaviy pedagogic texnologiya "Venn diagrammasi" danfoydalanish
 23. MINTAQADA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)
 24. Bazalt minerali asosida izolyatsion materiallar ishlab chiqarish sexini loyihalash.
 25. O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI BANK-MOLIYA TIZIMIDAGI ISLOHOTLARNING DOLZARB YO`NALISHLARI (Markaziy bank Xorazm viloyat filiali misolida)
 26. RESPUBLIKANING KO`P YILIK IQLIM KO`RSATKICHLARI KARTALARINI GIS DASTURI ASOSIDA TUZISH MASALALARI
 27. Umum ta`lim maktablari 7-sinfida Sharq allomalari musiqa haqida risolalari bilan tanishtirish uslublari
 28. O`zbekiston turizm taraqqiyotida ekoturizmning o`rni va o`ziga xos xususiyatlari.
 29. Turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun kimyoviy barqaror rangli bo`yoqlar olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratish

RISOLA

TAGDIMOT