Statistik ko`rsatkichlar

KITOB FONDI

Darsliklar O`quv qo`llanmalar Ilmiy adabiyotlar Badiy adabiyotlar Boshqa adabiyotlar
50621nusxa 109102nusxa 20665nusxa 69222nusxa 57133nusxa
O`zbek tilida 36912 65892 11712 28364 31815
Shulardan lotin alifbosida 11567 15712 1787 1189 3010
Boshqa tillarda 13709 43210 8953 40858 25318

2016-YIL DAVOMIDA YANGI KIRIM QILINGAN ADABIYOTLAR

Darsliklar O`quv qo`llanmalar Ilmiy adabiyotlar Badiy adabiyotlar Boshqa adabiyotlar
450nusxa 1059nusxa 125nusxa 140nusxa 429nusxa

ELEKTRON ADABIYOTLAR

Darsliklar O`quv qo`llanmalar Ilmiy adabiyotlar Badiy adabiyotlar Boshqa adabiyotlar
3999nomda 8048nomda 3871nomda 525nomda 8681nomda
O`zbek tilida 2066 3365 2104 271 1532
Shulardan lotin alifbosida 725 904 205 49 626
Boshqa tillarda 1933 4683 1767 254 7149

Copyright © 2013 by IRS Urgench state university

yuqori